Stichting Beringer Hazewinkel

Oprichters en naamgevers van de stichting zijn Rien (Catherina Hendrika Johanna) Beringer (Den Haag, 19 juni 1927 – Curaçao, 5 januari 2005) en Ruurt Hazewinkel (Groningen, 30 maart 1929 – Paterswolde, 26 maart 2012). Hun belangrijkste motivatie was kunst te bevorderen. Zij waren beide bestuurslid vanaf de oprichting in 1998.

Rien Beringer was beeldend kunstenares en haar werk (schilderijen, tekeningen, collages) was regelmatig te zien in exposities. In 2008 is in Museum de Buitenplaats in Eelde een overzichtstentoonstelling van haar werk gehouden onder de titel ‘Leven in kleur’.

Ruurt Hazewinkel was lange tijd directeur van Hazewinkel Pers te Groningen, uitgeverij van onder meer het Nieuwsblad van het Noorden. Dat de Stichting actief is in de provincies Groningen Drenthe is verklaarbaar uit het feit dit ook het gebied is waar deze krant (nu Dagblad van het Noorden) verschijnt.

Bestuur

  • Franck Smit, voorzitter
  • Heidi Bolt, secretaris
  • Anne van der Veen, penningmeester
  • Seerp Leistra, lid

Secretariaat

  • Hanneke Kok

Voor de jaren 2017-2021 heeft de stichting een beleidsplan opgesteld. In deze periode richt de stichting zich in het bijzonder op projecten die talentontwikkeling in de eigentijdse kunst bevorderen en projecten die bijdragen aan de versterking van de culturele infrastructuur in Groningen en Drenthe. Het beleid is gericht op het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting het bevorderen van de schone kunsten. De stichting is daarnaast vaste begunstiger van het Groninger Museum, het Drents Museum en Museum de Buitenplaats.

Jaarlijks stelt het bestuur het bedrag vast dat in het komende jaar aan donaties kan worden besteed. Voor de periode 2017-2021 is een inschatting gemaakt van de jaarlijkse uitkeringen die de stichting zich voorneemt te doen waarbij een onderverdeling is gemaakt in een viertal categorieën: begunstigde musea, kleine projecten tot 10K EUR, grotere projecten tot 50K EUR en stuwende projecten >50K EUR. Voor iedere categorie is een aantal donaties vastgesteld. Het donatiebudget is gerelateerd aan de opbrengst van het stichtingsvermogen. Het vermogen wordt beheerd conform het door het bestuur op 13 december 2017 vastgestelde beleggingsstatuut. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een onkostenvergoeding.

Stichting Beringer Hazewinkel heeft de ANBI status; fiscaalnummer RSIN 808819215. Jaarlijks worden de ANBI gegevens op deze website gepubliceerd.